O mnie

Anna Piskozub-Małek – psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

Od kilkunastu lat niosę pomoc psychologiczną dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym.

W trakcie studiów, kilkuletniej pracy zawodowej, a także szeregu szkoleń i praktyk, poznałam szeroko zagadnienia z zakresu psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej i psychologii rodziny.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych praktyk, staży oraz pracy
w różnego rodzaju placówkach zajmujących się wsparciem i pomocą psychologiczną.

Posiadam bogate doświadczenie w pracy z dziećmi z dysfunkcjami, zaburzeniami rozwojowymi, trudnościami w nauce i sprawiającymi kłopoty wychowawcze. Dysponuję ponadto doświadczeniem w pracy z osobami dorosłymi (także z niepełnosprawnością) w zakresie diagnozy oraz wsparcia psychologicznego.

 

Wybrane kursy i szkolenia:

- studia dzienne magisterskie na kierunku psychologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,

- studia podyplomowe w zakresie psychologii transportu na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego,

- studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS
w Lublinie,

- 4-letnie studium psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie - w trakcie,

- kurs "Psychoterapia dzieci i młodzieży. Ujęcie poznawczo-behawioralne",

- szkolenie "Problemy wieku rozwojowego w ujęciu poznawczo-behawioralnym",

- szkolenie "Podstawy psychoterapii",

- szkolenie "Integratywna systemowa psychoterapia zaburzeń lękowych i posttraumatycznych",

- szkolenie "Integratywna systemowa psychoterapia zaburzeń depresyjnych",

- kurs z zakresu Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach "Spójrz inaczej",

- szkolenie z metody EEG-Biofeedback w Centrum Rehablilitacji Poznawczej i Neuroterapii,

- szkolenie "Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju",

- szkolenie "Zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem",

- warsztaty "Wspomaganie rozwoju dziecka przez wybrane zabawy, ćwiczenia, zajęcia",

- szkolenie "Pomoc psychologiczna w sytuacjach masowych wydarzeń traumatycznych".