Zakres pomocy świadczonej osobom dorosłym

 - diagnoza możliwości intelektualnych (poziomu intelektualnego, w tym ilorazu inteligencji, zmian organicznych w CUN),

- diagnoza predyspozycji osobowościowych, funkcjonowania emocjonalno-społecznego,

- porady, konsultacje, wsparcie psychologiczne,

- badania dla potrzeb orzecznictwa o niepełnosprawności, dla celów rentowych oraz na potrzeby diagnoz lekarskich (neurologicznych, psychiatrycznych itp.).

 

Oferuję diagnozę psychologiczną z wykorzystaniem wystandaryzowanych
i odpowiednio dobranych testów psychologicznych, wynikiem czego jest sporządzona, na prośbę Klienta, pisemna opinia psychologiczna.

 

Godziny przyjęć są ustalane indywidualnie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Oferuję wizyty domowe u Pacjenta, którego stan fizyczny lub psychiczny uniemożliwiają dojazd do gabinetu.