Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Rodzicu, zapraszam do skorzystania z pomocy psychologicznej, jeśli zauważysz, że Twoje Dziecko:

- rozwija się wolniej niż inne dzieci,

- ma słabe oceny w szkole,

- pisze z błędami,

- coraz mniej z Tobą rozmawia,

- sprawia kłopoty wychowawcze,

- jest konfliktowe i agresywne,

- jest zahamowane lub nadpobudliwe,

- jeśli masz wątpliwości, czy osiągnęło dojrzałość szkolną.

 

Oferta gabinetu:

- ocena poziomu rozwoju psychomotorycznego małego dziecka (od 0 do 3 r.ż.) oraz zdolności intelektualnych dziecka powyżej 3 r.ż.,

- badania psychologiczne dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, problemami w nauce
i trudnościami wychowawczymi,

- diagnoza przyczyn trudności szkolnych,

- diagnoza zaburzeń emocjonalnych, zachowań dysfunkcyjnych,

- wskazówki dotyczące wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, podnoszenia efektywności uczenia się,

- psychoedukacja, wsparcie i poradnictwo dla rodziców,

- terapia EEG-Biofeedback,

- Trening Umiejętności Społecznych - zajęcia grupowe.

 

 

Godziny przyjęć są ustalane indywidualnie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Oferuję wizyty domowe u Pacjenta, którego stan fizyczny bądź psychiczny uniemożliwiają dojazd do gabinetu.