Trening Umiejętności Społecznych

TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych – jest to grupowa forma pracy z osobami, które doświadczają trudności
w kontaktach społecznych.

 

Podczas zajęć uczestnicy uczą się umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu, takich jak:

- nauka wspólnej pracy w grupie rówieśników,

- inicjowanie i właściwe prowadzenie rozmów,

- umiejętność słuchania i zadawania pytań,

- sposoby wyrażania negatywnych opinii oraz adekwatnego reagowania na krytykę,

- radzenie sobie z doświadczaniem przyjemnych i nieprzyjemnych emocji,

- rozwiązywanie konfliktów,

- nauka odmawiania.

 

 

Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych terapeutów TUS
mających wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.