O mnie

Anna Piskozub-Małek – psycholog, neuroterapeuta, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

Od kilku lat niosę pomoc psychologiczną dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym.

W trakcie studiów, kilkuletniej pracy zawodowej, a także szeregu szkoleń i praktyk, poznałam szeroko zagadnienia z zakresu psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej i psychologii rodziny.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych praktyk, staży oraz pracy
w różnego rodzaju placówkach zajmujących się wsparciem i pomocą psychologiczną.

Posiadam bogate doświadczenie w pracy z dziećmi z dysfunkcjami, zaburzeniami rozwojowymi, trudnościami w nauce i sprawiającymi kłopoty wychowawcze. Specjalizuję się w diagnozie i wspomaganiu rozwoju małego dziecka, szczególnie dziecka niepełnosprawnego.

Dysponuję ponadto doświadczeniem w pracy z osobami dorosłymi (także z niepełnosprawnością) w zakresie diagnozy oraz wsparcia psychologicznego.

 

Wybrane kursy i szkolenia:

- studia dzienne magisterskie na kierunku psychologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,

- studia podyplomowe w zakresie psychologii transportu na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego,

- studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie,

- kurs z zakresu Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach "Spójrz inaczej",

- kurs pedagogiczny,

- szkolenie z metody EEG-Biofeedback w Centrum Rehablilitacji Poznawczej i Neuroterapii,

- szkolenie "Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju",

- szkolenie "Zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem" organizowane przez NPDN SYNAPSIS,

- warsztaty "Wspomaganie rozwoju dziecka przez wybrane zabawy, ćwiczenia, zajęcia",

- szkolenie "Pomoc psychologiczna w sytuacjach masowych wydarzeń traumatycznych",

- szkolenie "Kompetencje psychologów i pedagogów warunkiem udzielania skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej".